Primer Antikorunuzu Neden Konjuge Edersiniz?

Spesifiklikleri nedeniyle antikorlar, flow sitometri, ELISA, western blot, immünohistokimya ve lateral flow gibi sayısız uygulamada antijenleri saptamak ve ölçmek için yaygın olarak kullanılır. Antijene bağlanan antikor, primer antikor olarak bilinir. Doğrudan ve dolaylı deteksiyon Ölçülebilirliği sağlamak için, çoğu immünoassayin, ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak bir etiket de içermesi gerekir. Etiketler; enzim, florokrom veya biyotin içerebilir […]

Primer antikorlar

Antikor bazlı tüm deneylerinizde en iyi sonuçları almanız için, kaliteli primer antikorlar sunuyoruz. Antikor grubumuzda western blot, immünhistokimya, immünsitokimya, immünfloresan, immünpresipitasyon, ChIP, ELISA ve akış sitometrisi (flow sitometri) gibi pek çok çeşitli analizlerde kullanıma uygun, pek çok farklı canlı türünde reaktif antikorları bulabilirsiniz. Her bir antikorun prospektüsünde, hangi yöntemlerde ve hangi canlıların örneklerinde test edilmiş […]