Nörodejeneratif Hastalıklara Yönelik Biyobelirteçlerin Profillenmesi

ELISA Testleri, Antikorlar ve Proteinler Kullanımı kolay ve son derece hassas immünoassayler Sertifikasyon veya ilgili klinik çalışmalarla kanıtlanmış güvenilirlik Farklı nörodejeneratif hastalıkların kategorizasyonunu sağlama Eşsiz proteinler ve antikorlar Hızlı ve kolay uygulama: kapsamlı kullanım önerileri Esnek ve kapsamlı uygulama: ELISA, Western blot, immünohistokimya ve flow sitometri için uygun Tau proteini ve beta- Amiloid Tau, çoğunlukla […]