RabMAb®’in Avantajları

Öne çıkan antikorlar:

İçindekiler

RabMAb® Teknolojisi Hakkında

RabMAb® teknolojisi, farelerin kullanıldığı geleneksel yöntemden ziyade tavşanlardan monoklonal antikorlar (MAb’ler) elde etmek için benzersiz ve tescilli bir yöntemdir.

RabMAb® antikorları, benzersiz tavşan bağışıklık sistemi sayesinde geleneksel fare antikorlarından daha iyi antijen tanıması sağlar. Fareler ve diğer kemirgenlerle karşılaştırıldığında, tavşanlar:

   • Çeşitli mürin proteinleri de dahil olmak üzere daha kapsamlı bir bileşik yelpazesine karşı bağışıklık tepkileri oluşturur

   • Taşıyıcı proteinlere yönelik daha düşük bağışıklık hakimiyetine sahiptir

   • Daha fazla somatik gen konversiyonu geçirir

   • Artırılmış dizi varyasyonu için daha uzun ve daha heterojen CDR3 dizilerine sahiptir

  Bu özelliklerin kombinasyonu, daha geniş bir antikor yelpazesi ile sonuçlanır ve bu nedenle çeşitli uygulamalarda çalışacak fonksiyonel bir antikor elde etme şansı daha yüksektir.

    • Rossi S, Laurino L, Furlanetto A, Chinellato S, Orvieto E, Canal F, Facchetti F, Dei Tos AP. “Rabbit monoclonal antibodies: a comparative study between a novel category of immunoreagents and the corresponding mouse monoclonal antibodies.” Am. J. Clin. Pathol. 124, 295–302 (2005).

    • Rocha R, Nunes C, Rocha G, Oliveira F, Sanches F, Gobbi H.Rabbit monoclonal antibodies show higher sensitivity thanmouse monoclonals for estrogen and progesterone receptorevaluation in breast cancer by immunohistochemistry.

    • Therapeutic Monoclonal Antibodies: From Bench to Clinic (ed. Z An). John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA (2009).

    

   RabMAb® teknolojisi ve  geleneksel fare monoklonal teknolojisi

   RabMAb®’in Avantajları Nelerdir?

   RabMAb® antikorları, bir monoklonal antikorun özgüllüğü ve tutarlılığı ile tavşan bağışıklık sisteminin üstün antijen tanımasının faydalarını birleştirerek, size mümkün olan en yüksek kalitede antikoru sunar.

    

   Geniş kapsamlı uygulamalar için yüksek kalite antikorlar

   RabMAb® primer antikorları, formalinle sabitlenmiş, parafine gömülü (FFPE) doku üzerinde IHC gibi uygulamalar için idealdir.

   Önceden üretilmesi zor olan hedefler için yeni antikorlar ve yeni hedeflere yönelik son derece işlevsel RabMAb® antikorları geliştirilebilir. Bir örnek olarak, yüksek kaliteli antikorların ikili fosforile bölgelere ilerlemesidir.

    

   Güvenebileceğiniz antikorlar için kapsamlı doğrulama

   Her RabMAb® primer antikoru, mümkün olan en yüksek kaliteyi sağlamak için çok sayıda uygulama (ELISA, WB, IHC, ICC/IF, IP ve FCM) ve türde (insan, fare ve sıçan) görüntülenir ve test edilir.

    

   Düşük Arka Plan Boyaması

   RabMAb® primer antikorları, genellikle düşük arka planla hedef proteinlerinin daha spesifik ve hassas deteksiyonunu sağlarlar.

   Monoklonaller olarak, RabMAb® primer antikorları tek bir epitop tespit ederler ve diğer proteinlerle çapraz reaksiyona girme olasılıkları daha düşüktür. Aynı zamanda, RabMAb® primer antikorları, belli bir antikor konsantrasyonundaki fare monoklonal antikorlarından daha yüksek sinyal-gürültü oranı sağlayarak hedeflerine daha büyük bir afiniteyle bağlanır.

   Posttranslasyonel modifikasyonların tespiti için idealdir

   Tavşanın ürettiği antikorların küçük epitopları tanıma yeteneği, posttranslasyonel modifikasyonların (örn. fosforilasyon, metilasyon, asetilasyon, sumolasyon) tespitinde oldukça başarılıdır.

   IHC için mükemmel sonuçlar

   RabMAb® teknolojisi, özgüllük kaybı olmadan arttırılmış hassasiyet sunarak, antikorları, FFPE dokuları üzerinde IHC gibi uygulamalar için idealdir. RabMAb® primer antikorları, farklı dilüsyon oranlarıyla çalışmaya olanak verir ve ön işlemi minimum seviyede tutan FFPE gibi çeşitli doku fiksasyonları ile kullanılabilir. Ek olarak, fare monoklonal antikoru ile birlikte kullanıldığında, aynı doku numunesinde yüksek kaliteli  ikili boyamaya izin verir.

    

   Yüksek afinite

   Antikor afinitesi genellikle, antikor ve antijeni arasındaki oran denge ayrışma sabiti (KD) ile temsil edilir; burada daha düşük KD değeri, daha yüksek afinite ilişkisini gösterir.

   Terapötik monoklonal antikorların çoğu, nanomolar aralıkta bir KD değerine sahipken, RabMAb® primer antikorları daha yüksek afinite gösterir. Genellikle pikomolar seviyeye ulaşabilen KD değerlerine sahiptir.

   Yüksek özgüllük

   RabMAb® antikorları oldukça spesifiktir ve çok benzer proteinler veya diziler arasında ayrım yapabilir. Fare MAb’leri de oldukça spesifik olabilmesine rağmen, genellikle epitoplardaki ince değişiklikleri tanıyamazlar.

   Aşağıdaki örnek, yakından ilişkili progesteron analogları ile çapraz reaksiyona girmeyen bir anti-progesteron RabMAb® primer antikorunun yüksek özgüllüğünü göstermektedir.

   RabMAb® teknolojisi, protein bölünmesi ile oluşturulanlar gibi epitoplardaki ince değişiklikleri tanıyan antikorların üretimi için üstün özgüllük sağlar.

   Farklı ve yeni epitopların tanınması

   Fare ile karşılaştırıldığında, tavşan daha düşük bağışıklık baskınlığına ve daha geniş B hücre repertuarına sahiptir. Bunun faydası, antikor gelişimi sırasında daha kapsamlı bir epitop tanınmasıdır.Ek olarak, başlıca birçok hedef protein, fare ve insan arasında yüksek oranda korunur. Bu nedenle, bu proteinler, bir konakçı olarak fare veya sıçan kullanıldığında daha az immünojen olmaya eğilimlidir. 

    

   Birden fazla uygulamada tamamen doğrulanmıştır

   Her RabMAb® primer antikoru, salgılanmadan önce birden çok uygulamada (WB, IHC, ICC/IF, IP ve FCM) ve birden çok türde (insan, fare ve sıçan) test edilir. IHC için, her bir RabMAb® primer antikoru, antikor hassasiyetinin ve lokalizasyonunun daha kesin bir şekilde doğrulanması için birden çok FFPE insan doku dizisi üzerinde test edilir.

   Fare numuneleri üzerinde kullanım için idealdir

   Fare MAb’lerinin, fare dokuları üzerinde kullanımı sorunlu olabilir ve çapraz reaktivite ve anti-fare sekonder antikorlarından kaynaklanan yüksek arka plan nedeniyle karmaşık protokoller gerektirebilir. RabMAb® teknolojisi, bir konakçı olarak tavşan ile, fare veya sıçanda daha az immünojen olan fare hedeflerine monoklonal bir antikor üretebilir.

   RabMAb® primer antikorları ile, doğal fare Ig çapraz reaktivitesi sayesinde, nonspesifik sinyal sorunu olmadan fare modellerinde monoklonal antikorları kullanabilirsiniz.

   Her RabMAb® primer antikoru hem insan hem de fare numuneleri kullanılarak, salgılanmadan önce western blotta türler arası çapraz reaktivite açısından test edilmiştir.

    

    

   KAYNAK: Bilgiler buradan alınmıştır.

   Paylaş:

   Bu da ilginizi çekebilir

   RabMAb® Antikorlarda %10 İndirim Kampanyası

   RabMAb® teknolojisi, farelerin kullanıldığı geleneksel yöntemden ziyade tavşanlardan monoklonal antikorlar (MAb’ler) elde etmek için benzersiz ve tescilli bir yöntemdir.

   RabMAb® antikorları, bir monoklonal antikorun özgüllüğü ve tutarlılığı ile tavşan bağışıklık sisteminin üstün antijen tanımasının faydalarını birleştirerek, size mümkün olan en yüksek kalitede antikoru sunar.

   Devam