İmmünfloresan ve Akış Sitrometrisine Uygun Konjuge Antikorlar

Daha az arka plan, parlak sonuçlar Multipleks panelinizi geliştirmek için 3000’i aşkın floresan etiketli (konjuge) antikor Proteinler nadiren yalnız bir şekilde çalışırlar. Genellikle birden çok alt birimli bileşiklerle birlikte işlev görürler. Çok bileşenli hallerindeki proteinleri hedeflemek, onların işlevini anlamak ve tedavinin gelişimi ile ilgili doğru bir şekilde bilgi sağlamak için önemlidir. Birden çok proteinlerle birlikte […]

Sekonder antikorlar

Western blot, immünhistokimya, immünsitokimya, immünfloresan, ELISA ve akış sitometrisi (flow sitometri) gibi çeşitli uygulamalarda onaylanmış 2800’den fazla yüksek kaliteli saflaştırılmış sekonder (ikincil) antikorlar. Hangi testte kullanılacağına uygun olarak, pek çok farklı konjugat içeren sekonder antikorlar mevcuttur: HRP konjuge sekonder antikorlar FITC konjuge sekonder antikorlar Biotin konjuge sekonder antikorlar Alkaline Phosphatase konjuge sekonder antikorlar Agarose konjuge […]

Primer antikorlar

Antikor bazlı tüm deneylerinizde en iyi sonuçları almanız için, kaliteli primer antikorlar sunuyoruz. Antikor grubumuzda western blot, immünhistokimya, immünsitokimya, immünfloresan, immünpresipitasyon, ChIP, ELISA ve akış sitometrisi (flow sitometri) gibi pek çok çeşitli analizlerde kullanıma uygun, pek çok farklı canlı türünde reaktif antikorları bulabilirsiniz. Her bir antikorun prospektüsünde, hangi yöntemlerde ve hangi canlıların örneklerinde test edilmiş […]