Hücre Kültüründe Sitokin Analizi

Hücre kültüründe, hücrelerin salgılandığı sitokinlerin analizini ELISPOT ve FLUOROSPOT kitlerimizle yapabilirsiniz. ELISPOT kitlerine göz atın FLUOROSKOP kitlerine göz atın

Hücre Kültürü Analizleri

Hücre kültüründe toksisite, canlılık, çoğalma, hücre siklusu veya apoptoz gibi parametreleri değerlendirebilmek için araştırmanıza en uygun analizleri tespit etmeniz üzere güzel bir rehbere mi ihtiyacınız var? Rehber için tıklayın Firmamız bu kitlerin yanısıra; * Hücre kültürüne uygulanacak agonist, antagonist, intibitörler, aktivatörler gibi pek çok farklı işlevli biyokimyasalları, * Hücre kültüründen sonra yapacağınız; western blot, immünsitokimya, […]