Proteinler ve Peptidler

Protein / peptid, vücudun temel yapı taşları olan amino asitlerin dizilerinden oluşur ve peptit bağları ile bir arada tutulur. Proteinler, içerisinde çok sayıda amino asit içeren bir ya da daha fazla amino asit zincirinden oluşan büyük makromoleküllerdir. Canlıların neredeyse tüm yaşamsal faaliyetleri proteinler sayesinde gerçekleşir. Protein ve peptid arasında fark ise sadece boyut farkıdır. Sitokinler, […]