Apoptotik olmayan hücre ölümlerinin incelenmesi

Nekroptoz, piroptoz ve ferroptozun nasıl tanımlandığını öğrenin Farklı apoptotik olmayan hücre ölümü biçimlerini ayırt etmek, özellikle benzer morfolojik özellikleri paylaştığı için zor olabilir. Bununla birlikte, her biriyle ilgili farklı düzenleyici yollar, tespit edilmeleri için kullanılabilecek farklı protein belirteçleri sağlar. Hangi hücre ölümü modu çalışıyorsanız çalışın, farklı yaklaşımların bir kombinasyonu kullanılmalıdır. Apoptotik olmayan hücre ölümü çalışmalarında, […]