SimpleStep ELISA® kitleri

Tek bir yıkama adımıyla ve performanstan ödün vermeden son derece hassas 90 dakikalık ELISA’lar. Kompleks ve uygun biyolojik numunelerle doğrulanmıştır. Geniş dinamik yelpaze, çoklu numune dilüsyonlarına olan ihtiyacı azaltır. 90 dakikada elde edilen sonuçlara uygun tek adımlı numune ve antikor toplama sağlar. Özel donanım veya eğitim gerektirmez. • Tek yıkama ve kolay protokol, deney süresini […]

Antikor Konjugasyon (Etiketleme) Kitleri

Hızlı ve kullanımı kolay, 45’in üzerinde farklı etiketleme için konjugasyon kitleri. Birincil antikorların geleneksel yöntemlerle konjuge edilmesi, antikor kaybına neden olabilir ve laboratuvarda oldukça çok zaman alabilir. ABCAM’in yenilikçi Lighting-Link® etiketleme teknolojisi, antikorların veya proteinlerin doğrudan etiketlenmesini sağlayarak geleneksel konjugasyon sorunlarına basit bir çözüm sunar ve keşiften geliştirmeye kadar verimlilik sağlar. Genel Başlıklar: • Lightning-Link® […]

Sekonder antikorlar

Western blot, immünhistokimya, immünsitokimya, immünfloresan, ELISA ve akış sitometrisi (flow sitometri) gibi çeşitli uygulamalarda onaylanmış 2800’den fazla yüksek kaliteli saflaştırılmış sekonder (ikincil) antikorlar. Hangi testte kullanılacağına uygun olarak, pek çok farklı konjugat içeren sekonder antikorlar mevcuttur: HRP konjuge sekonder antikorlar FITC konjuge sekonder antikorlar Biotin konjuge sekonder antikorlar Alkaline Phosphatase konjuge sekonder antikorlar Agarose konjuge […]

Antikor Arrayler

Sitokin arrayler ve diğer antikor arrayleri, bir numunedeki yüzlerce proteinin seviyelerini aynı anda ölçmek için kullanılabilir. Bunlar, bir protein yolu veya ağındaki önemli değişiklikleri belirlemek için ideal bir araçtır. İnsan, fare, rat ve diğer türler için mevcut dizilerle birlikte 400’den fazla sitokin, kemokin ve diğer proteinlerin ölçümü için 75’in üzerinde sitokin dizisi ve diğer antikor […]

IHC için immüno-onkoloji antikor panelleri

Piyasadaki en iyi IO klonu seçimine erişin. ABCAM İmmünohistokimyada (IHC) kullanım için optimize edilmiş immüno-onkoloji (IO) ile ilgili antikor panelleri oluşturdu. Özel olarak seçilip bir araya getirilen panel, aynı proteine yönelik 2-6 anti-insan monoklonal antikorlarından oluşur. Bu seri, PD-L1, TIM-3, CTLA-4 gibi önemli immün hedeflerini, immün fenotipleme markörlerini ve belirlenmiş onkoloji hedeflerini içerir. Bu paneller, […]

Mikropleyt: Riplate®

Riplate® 96 kuyucuklu mikropleytler ELISA ve assay uygulamaları için idealdir. 300 ul lik kuyucuk hacmine sahiptir. Yüksek oranda şeffaf polistirenden mamül Riplate® 96 mikropleytleri, mikroskobik analiz için de optimum bir yüzey sağlar. Standart boyutlardaki (128 x 85 mm), mikropleytler, yaygın olarak kullanılan laboratuvar cihazlarıyla uyumludur. Riplate® 96 farklı şekillerde (U-, V- ve F-şekli) mevcuttur ve […]

Parazit Tanı Sistemi: Paratest

Hayvan dışkı numunelerinin analizi için parazit tanı sistemidir (yüzme metoduyla). paraT­est Nasıl Çalışır? Özgül ağırlığı 1.2 olan yüzdürme medyumu içerisinde dışkı numunesi süspanse edilir. Parazit yumurtaları insert üstünde yüzer. Numunenin daha ağır kısımları kabın dibinde kalır. Parazit yumurtaları daha sonra mikroskopik inceleme için bir slayta alınabilir / aktarılabilir. Yüzdürme medyumu %31 lik sodyum nitrat çözeltisidir. […]

Robotik uçlar – Şeffaf: clearKnights

Tecan cihazlarla uyumlu robotic şeffaf uçlar   Tecan uçlar aşağıdaki tüm cihazlarda kullanıma uygundur:   Tecan: Genesis, Freedom EVO, MiniPrep, Cavro Qiagen/Corbett: CAS 1200/4200/4800, QIAgility Perkin Elmer (Packard): Multiprobe II, Janus (with Multiprobe head) Abbott Diagnostic: m2000 Hologic: Panther Fusion   Dynex DSX ve DS2 cihazlarla uyumlu robotic şeffaf uçlar   Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Robotik uçlar – İletken: blackKnights

blackKnights robotik uçlar, steril koşullarda üretilmiş ve DNaz, RNAz, ATP ve pirojen içermedikleri bağımsız laboratuvarlarda test edilip onaylanmıştır. blackKnights robotik uçlar ile yapacağınız uygulamalarda tekrarlanabilir sonuçlara ulaşmanız için, her bir lot / her bir üretimde RİTTER kalite kontrol sistemine göre test edilmiştir. İletkenlik özelliği, pipetleme ve dağıtım döngüsünü azaltmayı sağlamak için sistemin dolum yüksekliğini tanımasına […]

Mikrotüp taşıyıcı

Numune depolama, numune taşıma için kullanabileceğiniz mikrotüp taşıyıcılarımız, multikanal pipetler ve mevcut tüm robotik sistemler ile de kullanıma uygundur. PCR uygulamaları, HTLV-111 testi, RIA ve EIA ve reaktiflerin veya numunelerin taşınması için idealdir. Çıkarılabilir bir alt plaka, tüpleri sabitler ve ortalar ve kan örneklerinin donmuş bir durumda depolanması ve yönetimi için idealdir. Alfanümerik işaretli raf, […]