ELISA Kitler

‘ELISA’ terimi, Enzim Bağlantılı İmmünosorbent Testi anlamına gelir. Bu teknik, karmaşık bir karışım veya çözeltiden belirli bir analitin miktarını tespit etmek için kullanılır.

En yaygın ELISA türü, insan serumu veya hücre kültürü özü gibi biyolojik bir numunedeki belirli bir hedef proteini ölçmek için iki antikorun kullanıldığı sandviç ELISA’dır. Bir sandviç ELISA’da, bir antikor, bir mikrotitre plakasındaki her kuyunun dibine immobilize edilir. Bu antikora yakalama antikoru denir ve numune inkübasyonundan sonra hedef proteini bağlar. Ek bir adım, yaban turpu peroksidaz veya HRP gibi bir raportör enzimle etiketlenebilen ikinci bir antikoru içerir. Bu antikora dedektör antikor denir ve sandviç ELISA’yı tamamlar.

  • Antikor Çifleri
  • Lateral Flow Ürünleri
Paylaş:

Bu da ilginizi çekebilir