ALZHEIMER HASTALIĞI RİSKİNİ ÖLÇÜN: TREM2

TREM2, mikroglia yüzeyinde bulunan bağışıklık reseptörüdür. TREM2, ADAM proteazları tarafından proteolitik olarak işlenir ve çözünür formdaki TREM2, hücre dışı boşluğa salınır. Serebrospinal sıvıda yüksek miktarlardaki

Devam »

Nöral Belirteçler

Nöronlar ve glia hücreleri kendilerine özgü transkripsiyon faktörleri, enzimler, hücre iskelet proteinleri ve reseptörlerini sentez ederler. Kullanımı kolay bir kılavuz ile en iyi nöral alt

Devam »
ABCAM

Otofaji

Otofaji (Yunanca “auto” – kendinden ve “phagein” – yemek) işlevsel olmayan hücresel bileşenlerin hücre içinde lizozomların etkisiyle parçalandığı prosesler için kullanılan genel bir terimdir. Otofaji

Devam »
Abcam Ürün

Nörobilim

Ürün kategorileri: Hücre Adezyon (Yapışma) Proteinleri Hücre Tipi Marker Endokrin sistem Nöroloji süreci Nöronal Doku Kesiti Nörofarmakoloji Nörotransmisyon Nörotransmiter Duysal Sistem İlgili tüm ürünlere göz

Devam »

Mikrobiyoloji

Ürün kategorileri: Antimikrobiyal Türler arası etkileşim Lipopolisakkarit Organizma Protein Toksin Tüm ilgili ürünlere göz at Mikrobiyoloji bakteri, mantar ve virüs içeren mikroorganizmaların incelenmesidir. Patojenleri ve

Devam »
ABCAM

Apoptotik olmayan hücre ölümlerinin incelenmesi

Nekroptoz, piroptoz ve ferroptozun nasıl tanımlandığını öğrenin Farklı apoptotik olmayan hücre ölümü biçimlerini ayırt etmek, özellikle benzer morfolojik özellikleri paylaştığı için zor olabilir. Bununla birlikte,

Devam »
ABCAM

Kanser

Ürün kategorileri: Kanser Biyobelirteç Panelleri Kanser Metabolizması Hücre döngüsü Hücre ölümü İlaç direnci Büyüme faktörleri İnvazyon / Mikroçevre Onkoproteinler / supresörler Sinyal iletimi Tümör Biyobelirteçleri

Devam »
ABCAM

Kök Hücre

Kök hücre ürün kategorileri: Kanser Kök Hücreleri Embriyonik kök hücreleri Endotel Progenitörleri Germline Kök Hücreler Hematopoetik Progenitörleri Lineage Markerleri Mezenkimal Kök Hücreler Sinir Kök Hücreler

Devam »
ABCAM

EPİGENETİK

Epigenetik Ürün Gruplarımız: Assayler & Kitler Kardiyovasküler / Bağışıklık Hücre döngüsü ChIP testleri Kromatin Bağlayıcı Proteinler Kromatin Modifiye Edici Enzimler Kromatin Tadilatı Kromozom Yapısı DNA

Devam »
ABCAM

Hücre Kültürü Analizleri

Hücre kültüründe toksisite, canlılık, çoğalma, hücre siklusu veya apoptoz gibi parametreleri değerlendirebilmek için araştırmanıza en uygun analizleri tespit etmeniz üzere güzel bir rehbere mi ihtiyacınız

Devam »