NTRK füzyon teşhisinin geleceği: IHC ve NGS

NTRK füzyon kanserlerini teşhis etmek için immünohistokimyanın (IHC) kullanılması hakkında, Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nde bir pediatrik patolog olan Dr. Jessica L Davis; kanser söz konusu olduğunda, anlaşılabilir bir şekilde, bir tedaviye ve bu tedaviyi bulma arayışına çok fazla odaklanmaktadır. Ancak kanseri tedavi edebilmemiz için, onu doğru bir şekilde tespit edebilmesi gerektiğini söylemektedir. Dr. Jessica […]

ELISA Kılavuzu

ELISA ile İlgili Temel Bilgiler ELISA, enzime bağlı immünosorbent deneyi anlamına gelir ve sıklıkla enzim immünoassay (EIA) olarak da adlandırılır. Diğer immünoassay türleri gibi, bir ELISA’nın da oldukça spesifik antikor-antijen etkileşimleri kullanarak, hedef bir antijeni saptamak için antikorlara ihtiyacı vardır. Bir ELISA deneyinde, antijen, katı bir yüzeye sabitlenmelidir. Bu ya doğrudan ya da yüzey üzerinde […]

Primer Antikorunuzu Neden Konjuge Edersiniz?

Spesifiklikleri nedeniyle antikorlar, flow sitometri, ELISA, western blot, immünohistokimya ve lateral flow gibi sayısız uygulamada antijenleri saptamak ve ölçmek için yaygın olarak kullanılır. Antijene bağlanan antikor, primer antikor olarak bilinir. Doğrudan ve dolaylı deteksiyon Ölçülebilirliği sağlamak için, çoğu immünoassayin, ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak bir etiket de içermesi gerekir. Etiketler; enzim, florokrom veya biyotin içerebilir […]

ALZHEIMER HASTALIĞI RİSKİNİ ÖLÇÜN: TREM2

TREM2, mikroglia yüzeyinde bulunan bağışıklık reseptörüdür. TREM2, ADAM proteazları tarafından proteolitik olarak işlenir ve çözünür formdaki TREM2, hücre dışı boşluğa salınır. Serebrospinal sıvıda yüksek miktarlardaki çözünebilir formdaki TREM2 seviyeleri, Alzheimer hastalığı riskinin artmasıyla ilişkili bir biyolojik belirteçtir. Alzheimer hastalığı riskini ölçmek, İnsan TREM2 ELISA Kiti (ab224881) ile çok kolaydır: İnsan TREM2 ELISA Kiti (ab224881), hücre […]

Otofaji

Otofaji (Yunanca “auto” – kendinden ve “phagein” – yemek) işlevsel olmayan hücresel bileşenlerin hücre içinde lizozomların etkisiyle parçalandığı prosesler için kullanılan genel bir terimdir. Otofaji Türleri Memeli hücrelerinde üç tip otofaji vardır: Makrootofaji Mikrootofaji Şaperon kaynaklı otofaji En kapsamlı çalışılan tipi makrootofajidir. Ayrıntılı bilgi için göz atın

Mikrobiyoloji

Ürün kategorileri: Antimikrobiyal Türler arası etkileşim Lipopolisakkarit Organizma Protein Toksin Tüm ilgili ürünlere göz at Mikrobiyoloji bakteri, mantar ve virüs içeren mikroorganizmaların incelenmesidir. Patojenleri ve hastalıkları, topluluklar arası etkileşimi ve mikrobiyal proteinleri ve toksinleri kapsayan makaleler, protokoller ve ürünler bulmanızı kolaylaştırmak için mikrobiyoloji kaynaklarımızı harmanladık. Mikrobiyoloji araştırmalarınızda size nasıl yardımcı olabileceğimizi keşfedin.

Apoptotik olmayan hücre ölümlerinin incelenmesi

Nekroptoz, piroptoz ve ferroptozun nasıl tanımlandığını öğrenin Farklı apoptotik olmayan hücre ölümü biçimlerini ayırt etmek, özellikle benzer morfolojik özellikleri paylaştığı için zor olabilir. Bununla birlikte, her biriyle ilgili farklı düzenleyici yollar, tespit edilmeleri için kullanılabilecek farklı protein belirteçleri sağlar. Hangi hücre ölümü modu çalışıyorsanız çalışın, farklı yaklaşımların bir kombinasyonu kullanılmalıdır. Apoptotik olmayan hücre ölümü çalışmalarında, […]

Kanser

Kanserin ayırt edici özelliklerinden onkojenik sinyal yolları ve klinik olarak ilgili biyobelirteçler genelinde temin edebildiğimiz tüm kaynaklarımızı hızlı bir şekilde bulabilir, böylece kanser araştırmalarında bir sonraki atılımı yapmak için daha fazla zaman harcayabilirsiniz.

Kök Hücre

İnsan vücudunda yer alan tüm organ ve dokular hücrelerden oluşur. Bazı hücreler kendilerini yenileyebilir ve farklı hücre tiplerine dönüşebilir niteliktedir. Kök hücre olarak adlandırılan bu hücreler, çoğalamayan kas ve sinir hücrelerinden farklı olarak bölünebilir ve çoğalabilir. Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse kök hücreler, vücutta bulunan ve gelişme ve büyüme esnasında birden fazla hücre […]

Epigenetik

Epigenetik, davranış, çevre ve fenotipin gen aktivitesini ve ifadesini nasıl değiştirdiğini inceler. Genetik değişikliklerin aksine, epigenetik değişiklikler genellikle DNA dizisini değiştirmeden tersine çevrilmektedir. Ürün gruplarımız arasında çok çeşitli epigenetik kaynaklar bulunmaktadır.