Antikor Konjugasyon (Etiketleme) Kitleri

Hızlı ve kullanımı kolay, 45’in üzerinde farklı etiketleme için konjugasyon kitleri. Birincil antikorların geleneksel yöntemlerle konjuge edilmesi, antikor kaybına neden olabilir ve laboratuvarda oldukça çok zaman alabilir. ABCAM’in yenilikçi Lighting-Link® etiketleme teknolojisi, antikorların veya proteinlerin doğrudan etiketlenmesini sağlayarak geleneksel konjugasyon sorunlarına basit bir çözüm sunar ve keşiften geliştirmeye kadar verimlilik sağlar. Genel Başlıklar: • Lightning-Link® […]

Sekonder antikorlar

Western blot, immünhistokimya, immünsitokimya, immünfloresan, ELISA ve akış sitometrisi (flow sitometri) gibi çeşitli uygulamalarda onaylanmış 2800’den fazla yüksek kaliteli saflaştırılmış sekonder (ikincil) antikorlar. Hangi testte kullanılacağına uygun olarak, pek çok farklı konjugat içeren sekonder antikorlar mevcuttur: HRP konjuge sekonder antikorlar FITC konjuge sekonder antikorlar Biotin konjuge sekonder antikorlar Alkaline Phosphatase konjuge sekonder antikorlar Agarose konjuge […]

Antikor Arrayler

Sitokin arrayler ve diğer antikor arrayleri, bir numunedeki yüzlerce proteinin seviyelerini aynı anda ölçmek için kullanılabilir. Bunlar, bir protein yolu veya ağındaki önemli değişiklikleri belirlemek için ideal bir araçtır. İnsan, fare, rat ve diğer türler için mevcut dizilerle birlikte 400’den fazla sitokin, kemokin ve diğer proteinlerin ölçümü için 75’in üzerinde sitokin dizisi ve diğer antikor […]

FirePlex® miRNA testleri

Ürünler: – Araştırma Alanı Odaklı Tahliller – Toksisite Testleri – miRNA Keşif Testleri – miRNA Çekirdek Reaktif Kitleri – miRNA Aksesuarları FirePlex® partikül teknolojisine sahip multipleks miRNA testleri, RNA saflaştırampsaflaştırmayalifikasyona gerek olmadan 65 miRNA’nın doğrudan küçük miktarlarda biyolojik sıvılardan veya FFPE’den (formalinle fikse edilmiş, parafine gömülü dokulardan) aynı anda profillenmesini sağlar. Testler, hem keşif hem […]

Multiplex Assayleri

Antikor dizilerinin yanı sıra miRNA ve protein biyobelirteçlerin yüksek performanslı multipleks analizi için yeni bir platform olan FirePlex® assayleri de dahil olmak üzere geniş bir multipleks test yelpazesi sunuyoruz. Modern biyomedikal araştırmalar, yüksek verimli formatta yüksek performans verilerini sağlayabilen kapsamlı biyoinformatik yaklaşımlar ve teknolojiler gerektirmektedir. Şimdiye kadar, translasyonal etki, bilim insanlarını verilerinin niceliği veya kalitesi […]

Lizatlar

Total protein lizatları ve ayrıca hücresel fraksiyonlar dahil olmak üzere, dokulardan ve hücre hatlarından oluşan çok geniş bir lizat yelpazesine sahibiz. Doku lizatları hastalıklı ve normal dokuları içerir; hücre hattı lizatları, ilgilendiğiniz proteinle transfekte edilmiş 293T hücreleri içerir. Lizatların yüksek kalite ve saflığı, popüler uygulamalarda onaylanmış ve bilimsel yayınlar aracılığıyla sizin tarafınızdan doğrulanmıştır. Lizatlar ile […]

Proteinler ve Peptidler

Protein / peptid, vücudun temel yapı taşları olan amino asitlerin dizilerinden oluşur ve peptit bağları ile bir arada tutulur. Proteinler, içerisinde çok sayıda amino asit içeren bir ya da daha fazla amino asit zincirinden oluşan büyük makromoleküllerdir. Canlıların neredeyse tüm yaşamsal faaliyetleri proteinler sayesinde gerçekleşir. Protein ve peptid arasında fark ise sadece boyut farkıdır. Sitokinler, […]

Biyokimyasallar

Biyokimyasallar, bir proteinin spesifik işlevini etkileyerek hücre sürecinde bir değişikliğe yol açabilen maddelerdir. Geniş ürün yelpazemiz sayesinde İlaç keşfini, yaşam bilimlerini, medikal ve biyomedikal araştırmaları yüksek saflıkta ve uygun boyutlarda desteklemek için çok çeşitli yenilikçi ürün ve hizmetleri içeren büyüyen bir ürün grubuna erişim kazanabilirsiniz. Biyokimyasal ürün grubumuzda, agonist, aktivatör, antagonist ve inhibitörler dahil olmak […]

ELISA Kitleri ve Eşleşmiş Antikor Çiftleri

Optimize edilmiş, güvenilir ABCAM (İngiltere) marka ELISA kitlerimizle en doğru sonuçlara ulaşın. ELISA kitlerimizde mevcut olan ve ayrı olarak da temin edilebilen eşleştirilmiş antikor çiftleri, plazma ve serum gibi ilgili pek çok örnek tiplerinde ihtiyacınız olan güvenilir sonuçlara ulaşmanız sağlamak üzere geliştirilmiş ve optimize edilmiş rekombinant, monoklonal antikorlardır. Klasik ELISA kitlerine kıyasla çok daha kısa […]